Marka ve Patent

Ara
Close this search box.

• Ulusal ve uluslararası marka başvrularının yapılması ve takip edilmesi
• Marka araştırma
• İtiraz dosyalama
• Karşı görüş sunma
• Marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve başvuru işlemleri
• Marka yenileme
• Marka devir sözleşmelerinin hazırlanması ve başvuru işlemleri
• Unvan ve/veya adres değişikliği
• Marka geri çekme işlemleri
• Tanınmış marka başvurusu

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işarettir. Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, logolar, sloganlar, sesler, malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonu markayı oluşturan unsurlardır.
Bir işletmenin mal veya hizmetlerinin marka koruması kapsamı dahilinde olabilmesi, aşağıdaki detayları içermesine bağlıdır:

• Bir işaret niteliği taşıması,
• Ayırt edici olması,
• Açık ve kesin olarak

anlaşılmasını sağlayacak bir görselinin olması.
Markalar, şirket kimliklerinin önemli bir parçasıdır ve aynı zamanda yatırımı temsil eden ticari varlıklardır. Bu varlıkların TürkPatent nezdinde resmi olarak tescil edilmesi, hem firmaların değerlerini arttırmakta hem de üçüncü kişilere karşı olası hukuk konularında firmaların yasal olarak ellerini güçlendirmektedir.

 • başvuru sahibinin adı ve adresi
 • JPEG formatında marka örneği
 • mal ve/veya hizmet sınıfı listesi (tam listeyi buradan indirebilirsiniz)
 • marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı
 • varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler
 • varsa rüçhana ilişkin bilgiler
 • basit imzalı vekaletname (buradan indirebilirsiniz)

Marka araştırma, firmanıza, hizmetlerinize ve/veya ürünlerinize uygun olduğunu düşündüğünüz işaret yani markanızın, TürkPatent nezdinde tescil edilebilmesi için gerekli ayırt edici unsurları barındırıp barındırmadığını ve bunun yanında markanızı kullanmayı düşündüğünüz mal veya hizmetler sınıfı kapsamında başvurusu yapılıp ilan edilen veya tescili alınan aynı veya benzer markaların kaydının olup olmadığını gösteren bir hizmet türüdür. 

Araştırma maliyeti, başvuru maliyeti ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Firmanızın önüne çıkabilecek olası engellere karşı hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlaması açısından atılacak doğru bir adımdır.

 • başvuru
 • inceleme
 • ilan
 • itiraz
 • tescil aşamalarından ve bunların alt prosedürlerinden oluşmaktadır.

TürkPatent, yapılan marka başvurularını 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca inceler. Uzman tarafından, başvurusu yapılan markanın tescil edilebilirliğine aykırı bir durum görülmemesi halinde marka, TürkPatent tarafından hazırlanan aylık resmi bültende ilan edilir. Marka ilanı ile tescile konu marka üçüncü kişi itirazlarına açık hale gelir. Bültende yayım tarihinden itibaren 2 aylık ilan süresi içerisinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde TürkPatent’e sunulması şartıyla tescil edilir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir.

Marka tescili ülkesellik ilkesi gereğince korunur. Marka hakkı başvurulan ülke sınırları içinde geçerlidir. 

Gamze Bakır

Gamze C. Bakır, yerli ve yabancı müvekkillere Türkiye ve yurtdışında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik danışmanlık vermektedir. Uzun yıllar bir danışmanlık firmasının Uluslararası Marka ve Tasarım Departmanında yönetici olarak çalışan Bakır, yurtdışı marka ve tasarım başvuru şekilleri, ülke prosedürleri, tescil ve sonrası işlemler ve kurum içi ve dışı eğitimler konusunda tecrübe sahibidir.

Gamze C. Bakır, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası birçok eğitime, seminere ve toplantıya katılmıştır. Türkiye’de birçok kurumda konuşmacı olarak yurtdışı marka ve tasarım tescili konularında eğitimler vermiştir.

2013 yılında, TürkPatent nezdinde işlem yapma yetkisi veren Marka Vekili unvanını kazanmıştır.

Katıldığı Uluslararası Etkinlikler

INTA Seattle, 17-24 Mayıs 2018

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ziyareti, Cenevre, 21-24 Ocak 2018

ECTA Budapeşte, 28 Haziran – 1 Temmuz 2017

INTA Barselona 20-25 Mayıs 2017

Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ziyareti, Alicante, 19-23 Şubat 2017

ECTA Dubrovnik, 22-25 Haziran 2016

INTA Orlando, 21-25 Mayıs 2016

ECTA Hamburg, 10-13 Haziran 2015

INTA San Diego, 2-6 Mayıs 2015

INTA, “Hot Trademark Issues in the Middle East, Africa and South Asia Region,” Dubai, 9-10 Aralık 2013

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans (2011)

Hacettepe Üniversitesi, Lisans (2005)

Nihan Saman

Nihan Ö. Saman, yerli ve yabancı müvekkillere Türkiye ve yurtdışında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik danışmanlık vermektedir. Uzun yıllar bir danışmanlık firmasının uluslararası marka ve tasarım departmanında çalışan Saman, yurtiçi ve yurtdışı marka ve tasarım başvuru şekilleri, ülke prosedürleri, tescil ve sonrası işlemler ve kurum içi eğitimler konusunda tecrübe sahibidir.

Nihan Ö. Saman, birçok ulusal ve uluslararası eğitim ve seminere katılmıştır.

2013 yılında, TürkPatent nezdinde işlem yapma yetkisi veren Marka Vekili unvanını kazanmıştır.

Sertifikalar & Aldığı Eğitimler

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar, FİSAUM, Ankara Üniversitesi, 2014

Seminar on the Madrid System for the International Registration of Marks, WIPO, Cenevre, 2014

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi, Sun Akademi, Ankara, 2009

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi, 2005 (Lisans)

Hacettepe Üniversitesi, 2011 (Yüksek Lisans)