Marka ve Patent

Ara
Close this search box.
 • ulusal ve uluslararası coğrafi işaret başvuru ve takip işlemleri
 • tescil ve başvuruda değişiklik talebi işlemleri
 • tescilin geri çekilmesi işlemleri

Coğrafi işaret, belli bir coğrafi kökene sahip ve o kökene bağlı niteliklere sahip ürünlerde kullanılan işaretlerdir.

Yöre, alan, bölge veya ülkeler ile özdeşleşen ürünlerin, kalitesinin ya da diğer karakteristik özelliklerinin tescil edilmesi, üreticilerin belli standartlarda üretim yapmasını zorunlu kılması, tüketicinin kaynağı belli ürünü güvenilir bir şekilde satın alması ve ülkelerin milli ve kültürel değerlerinin korunması konularında önemli rol almaktadır. 

Coğrafi işaretler menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı olarak üç ayrı şekilde tescil edilebilir.

 • Menşe Adı: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas nitelik veya özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğa ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlardır.

 

 • Mahreç İşareti: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlardır.

 

 • Geleneksel Ürün Adı: Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlardır.
 • Coğrafi işaret belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin hepsini birden korumayı konu aldığı için, marka ve diğer fikri mülkiyet haklarından farklı olarak, coğrafi işaret başvurusu ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili:
  • kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler
  • vakıflar
  • kooperatifler
  • ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici adına yapılabilmektedir.

TürkPatent nezdinde coğrafi işaret tescil süreci:

 • başvuru
 • inceleme
 • ilan
 • itiraz
 • tescil aşamalarından ve bunların alt prosedürlerinden oluşmaktadır.

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına ait başvuru TürkPatent tarafından değerlendirilir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen koşulları sağlayan başvurular bültende yayımlanır. Bültende yayım tarihinden itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir ve tescil bilgileri Bültende yayımlanır

Coğrafi işaret tescilinin alınması, başvuru sahibine yasal denetim ve yaptırım hakkı sağlamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 10 Ocak 2018’den itibaren coğrafi işaret ürünlerinde amblem kullanılması zorunludur. Amblemi kullanan üreticiler, denetime tabidir. Denetim raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren yılda bir Kurum’a sunulur.  

Coğrafi işaret ülkesellik ilkesi gereğince korunur. Coğrafi işaret hakkı başvurulan ülke sınırları içinde geçerlidir.  

Ülkelerarası hareketin çok fazla olduğu, ticaretin yaygınlaştığı ve ekonominin küreselleştiği bir yüzyılda yaşamaktayız. Bu durum içerisinde uluslararası rekabetin varlığı kaçınılmaz bir gerçektir. Tüketicilerin farklı çeşit ve kalitede ürünlere rahatça erişebildiği dönemde kaynağı belli, üzerinde belgesi olan ürünler tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. 

Yurtiçinde tescili alınan coğrafi işaretlerin yurtdışında da tescillerinin alınması, haksız rekabete karşı tescilli ürünleri koruma altına alacaktır. 

Marka ve tasarımdan farklı olarak, coğrafi işaret tescil sistemi bazı ülkelerde mevcutken bazılarında mevcut değildir. Mevcut olan sistemlerin de başvuru kabul şartları ve koruma süreleri farklıdır. 

Başvurmak istediğiniz ülke bilgisi hakkında daha detaylı bilgi almak için, sorularınızı info@eternaip.com adresine gönderebilirsiniz. 

Gamze Bakır

Gamze C. Bakır, yerli ve yabancı müvekkillere Türkiye ve yurtdışında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik danışmanlık vermektedir. Uzun yıllar bir danışmanlık firmasının Uluslararası Marka ve Tasarım Departmanında yönetici olarak çalışan Bakır, yurtdışı marka ve tasarım başvuru şekilleri, ülke prosedürleri, tescil ve sonrası işlemler ve kurum içi ve dışı eğitimler konusunda tecrübe sahibidir.

Gamze C. Bakır, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası birçok eğitime, seminere ve toplantıya katılmıştır. Türkiye’de birçok kurumda konuşmacı olarak yurtdışı marka ve tasarım tescili konularında eğitimler vermiştir.

2013 yılında, TürkPatent nezdinde işlem yapma yetkisi veren Marka Vekili unvanını kazanmıştır.

Katıldığı Uluslararası Etkinlikler

INTA Seattle, 17-24 Mayıs 2018

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ziyareti, Cenevre, 21-24 Ocak 2018

ECTA Budapeşte, 28 Haziran – 1 Temmuz 2017

INTA Barselona 20-25 Mayıs 2017

Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ziyareti, Alicante, 19-23 Şubat 2017

ECTA Dubrovnik, 22-25 Haziran 2016

INTA Orlando, 21-25 Mayıs 2016

ECTA Hamburg, 10-13 Haziran 2015

INTA San Diego, 2-6 Mayıs 2015

INTA, “Hot Trademark Issues in the Middle East, Africa and South Asia Region,” Dubai, 9-10 Aralık 2013

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans (2011)

Hacettepe Üniversitesi, Lisans (2005)

Nihan Saman

Nihan Ö. Saman, yerli ve yabancı müvekkillere Türkiye ve yurtdışında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik danışmanlık vermektedir. Uzun yıllar bir danışmanlık firmasının uluslararası marka ve tasarım departmanında çalışan Saman, yurtiçi ve yurtdışı marka ve tasarım başvuru şekilleri, ülke prosedürleri, tescil ve sonrası işlemler ve kurum içi eğitimler konusunda tecrübe sahibidir.

Nihan Ö. Saman, birçok ulusal ve uluslararası eğitim ve seminere katılmıştır.

2013 yılında, TürkPatent nezdinde işlem yapma yetkisi veren Marka Vekili unvanını kazanmıştır.

Sertifikalar & Aldığı Eğitimler

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar, FİSAUM, Ankara Üniversitesi, 2014

Seminar on the Madrid System for the International Registration of Marks, WIPO, Cenevre, 2014

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi, Sun Akademi, Ankara, 2009

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi, 2005 (Lisans)

Hacettepe Üniversitesi, 2011 (Yüksek Lisans)