Marka ve Patent

Ara
Close this search box.
 • Ulusal ve uluslararası tasarım başvrularının yapılması ve takip edilmesi
 • İtiraz dosyalama
 • Karşı görüş sunma
 • Tasarım lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve başvuru işlemleri
 • Tasarım yenileme
 • Tasarım devir sözleşmelerinin hazırlanması ve başvuru işlemleri
 • Unvan ve/veya adres değişikliği
 • Tasarım başvurusunu geri çekme işlemleri

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir ürün tasarımının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescile konu olabilmesi için;

 • yenilik
 • ayırt edicilik özelliklerine sahip olması gerekmektedir. 

Yenilik özelliği, tasarımın aynısının gerek Türkiye’de gerekse dünyanın herhangi bir yerinde, hem daha önce tescil edilmemiş olmasını hem de herhangi bir şekilde kamuya sunulmamış olmasını ifade eder. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

Ayırt edicilik ise bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcıda bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade eder. Dolayısı ile tasarlanan ürünler, pazardaki benzerlerinden farkını açıkça ortaya koymalıdır.

 • başvuru sahibinin adı ve adresi
 • tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri
 • varsa tasarımcı isminin gizli tutulması talebi
 • tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı
 • JPEG formatında tasarım örnekleri (min. 8×8, max. 16×16)
 • isteğe bağlı olarak tarifname
 • varsa yayım ertleme talebi (30 aya kadar)
 • varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler
 • basit imzalı vekaletname (buradan indiriniz)

TürkPatent nezdinde tasarım tescil süreci

 • başvuru
 • inceleme
 • tescil karanının ilanı
 • itiraz
 • tescil belgesinin düzenlenmesi aşamalarından ve bunların alt prosedürlerinden oluşmaktadır.

TürkPatent’e yapılan tasarım başvuruları,  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca şekli ve esasa yönelik incelemenin ardından yenilik incelemesine tabi tutulur. Yenilik incelemesinde, tasarım başvurusunun yapıldığı tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanan benzer tasarımların olup olmadığı, belli başlı uluslararası kaynaklarda araştırma yapılarak tespit edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir. Bu araştırma sonucu tasarımın yeni olmadığı tespit edilirse başvuru reddedilir. 

Uzman tarafından başvurusu yapılan tasarımın tescil edilebilirliğine aykırı bir durum görülmemesi halinde tasarım, sicile kaydedilip TürkPatent tarafından hazırlanan bültende ilan edilir.

Tasarım tescili bültende yayımlandıktan sonra yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde üçüncü kişilerin tescil kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Üçüncü kişilerin herhangi bir itirazı yoksa veya itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca reddedilmişse, tescil belgesi düzenlenerek başvuru sahibine iletilir.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Tasarım tescili ülkesellik ilkesi gereğince korunur. Tasarım hakkı başvurulan ülke sınırları içinde geçerlidir.  

SMK kapsamında tasarımlar tescilli ve tescilsiz olmak üzere iki şekilde korunabilir.

Tasarımlar; Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması halinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise tasarımcının tercihine bağlı olarak tescilsiz tasarım olarak korunabilir.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.

Tescilsiz tasarımların koruma süresi ise tasarımın Türkiye’de kamuya sunulduğu tarihten itibaren 3 yıldır. Tescilsiz tasarım, özellikle tekstil ve moda gibi tasarım ömrü kısa tasarım yoğun sektörlerin tercih ettiği, herhangi bir başvuru ve masraf yapılmaksızın, doğrudan korumanın elde edildiği sistemdir.

Gamze Bakır

Gamze C. Bakır, yerli ve yabancı müvekkillere Türkiye ve yurtdışında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik danışmanlık vermektedir. Uzun yıllar bir danışmanlık firmasının Uluslararası Marka ve Tasarım Departmanında yönetici olarak çalışan Bakır, yurtdışı marka ve tasarım başvuru şekilleri, ülke prosedürleri, tescil ve sonrası işlemler ve kurum içi ve dışı eğitimler konusunda tecrübe sahibidir.

Gamze C. Bakır, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası birçok eğitime, seminere ve toplantıya katılmıştır. Türkiye’de birçok kurumda konuşmacı olarak yurtdışı marka ve tasarım tescili konularında eğitimler vermiştir.

2013 yılında, TürkPatent nezdinde işlem yapma yetkisi veren Marka Vekili unvanını kazanmıştır.

Katıldığı Uluslararası Etkinlikler

INTA Seattle, 17-24 Mayıs 2018

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ziyareti, Cenevre, 21-24 Ocak 2018

ECTA Budapeşte, 28 Haziran – 1 Temmuz 2017

INTA Barselona 20-25 Mayıs 2017

Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ziyareti, Alicante, 19-23 Şubat 2017

ECTA Dubrovnik, 22-25 Haziran 2016

INTA Orlando, 21-25 Mayıs 2016

ECTA Hamburg, 10-13 Haziran 2015

INTA San Diego, 2-6 Mayıs 2015

INTA, “Hot Trademark Issues in the Middle East, Africa and South Asia Region,” Dubai, 9-10 Aralık 2013

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans (2011)

Hacettepe Üniversitesi, Lisans (2005)

Nihan Saman

Nihan Ö. Saman, yerli ve yabancı müvekkillere Türkiye ve yurtdışında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik danışmanlık vermektedir. Uzun yıllar bir danışmanlık firmasının uluslararası marka ve tasarım departmanında çalışan Saman, yurtiçi ve yurtdışı marka ve tasarım başvuru şekilleri, ülke prosedürleri, tescil ve sonrası işlemler ve kurum içi eğitimler konusunda tecrübe sahibidir.

Nihan Ö. Saman, birçok ulusal ve uluslararası eğitim ve seminere katılmıştır.

2013 yılında, TürkPatent nezdinde işlem yapma yetkisi veren Marka Vekili unvanını kazanmıştır.

Sertifikalar & Aldığı Eğitimler

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar, FİSAUM, Ankara Üniversitesi, 2014

Seminar on the Madrid System for the International Registration of Marks, WIPO, Cenevre, 2014

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi, Sun Akademi, Ankara, 2009

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi, 2005 (Lisans)

Hacettepe Üniversitesi, 2011 (Yüksek Lisans)