Skip links

Muvafakatname Nedir? Ne işe yarar?

Uluslararası alanda birçok ülke tarafından uzun yıllardır kullanılan ve rıza mektubu (letter of consent) ya da birlikte var olma anlaşması (coexistence agreement) olarak da adlandırılabilen, TürkPatent’in ise muvafakatname olarak adlandırdığı belge, nihayet 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) yürürlüğe girmesiyle bizim de hayatımıza girdi.

Muvafakatname hangi alanlarda, ne tür işlemlerimizde kolaylık sağlar?

Daha önceleri, bir marka başvurusu ile aynı/benzer olan önceki tarihli marka başvurusu, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin de aynı/benzer olması durumunda, koşulsuz şartsız yeni başvurunun reddine sebep olabilmekteydi. Ancak SMK’nın kabulünün ardından, marka başvurunuz aynı/benzer marka sebebiyle reddedilse de artık bir çıkış yolu var. Böyle bir durumla karşılaşan marka sahibi, önceki markanın sahibinin kendi başvurusuyla aynı/benzer olan marka başvurusunun tesciline rıza gösterdiğini belirten noter onaylı muvafakatnameyi TürkPatent’e sunması durumunda, yeni tarihli marka başvurusunun önündeki ret sebebi geçersiz oluyor.

Muvafakatname alma aşamasında ne gibi zorluklarla karşılaşılabilir?

Muvafakatnamenin mümkün kılınması ile birlikte, birçok sınıfta tescil almış ancak tescil ettirdiği çoğu mal ve hizmet için markasını kullanmayan işletmelere karşı mahkeme nezdinde kullanmamaya dayalı iptal davası açmakla zaman ve para kaybetmek istemeyen yeni marka sahipleri için daha kolay ve kısa bir yol doğmuş oldu. Zaman zaman muvafakat isteği karşısında eski marka sahiplerinin ücret talep ettiği görülse de çoğunlukla köklü ve tecrübeli marka sahipleri bu destek çağrısına olumlu karşılık veriyor.

Ayrıca, karşı firmanın muvafakatname vermesine rağmen söz konusu yeni marka ilana çıktığında bu markaya itiraz etme hakkı baki kalıyor. Böylesi bir durumdan endişe duyuluyorsa, muvafakatname alma aşamasında karşı marka sahibiyle hukuki geçerliliği olan bir birlikte var olma anlaşması yapılarak karşı tarafın ilana itiraz aşamasında markanıza itiraz etmesinin önüne geçmek mümkün.

Muvafakatname ne zaman dosyalanmalıdır?

Markanızla aynı/benzer önceden tescil edilmiş marka ya da markaların varlığını başvuru yapmadan önce tespit ettiyseniz ve karşı marka sahibinden muvafakatname alınabileceğini biliyorsanız, noter onaylı muvafakatname başvuru formuyla birlikte dosyalanabilir. Bu durumda, muvafakatnamenin istenen unsurları içermemesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık süre tanınır. Bu süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde talep geçersiz sayılır.

İkinci bir seçenek olarak muvafakatname, markanıza aynı/benzer marka nedeniyle ret kararının verilmesini takiben karara itiraz etmenizin ardından, söz konusu karara itirazınıza ilişkin karar verilene kadar Kurum’a sunulabilir. Talepte bulunmanıza rağmen noter onaylı muvafakatnameyi sunmamanız halinde, talep yapılmamış sayılır.

Formatı nasıl olmalıdır?

  • TürkPatent’in sitesi üzerinden erişime açtığı formatta olmalıdır ve noter onayına sunulmalıdır.
  • Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.
  • Muvafakat, şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra geri alınamaz.
  • Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.

Muvafakatname hangi alanlarda, ne tür işlemlerimizde kolaylık sağlar?

Daha önceleri, bir marka başvurusu ile aynı/benzer olan önceki tarihli marka başvurusu, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin de aynı/benzer olması durumunda, koşulsuz şartsız yeni başvurunun reddine sebep olabilmekteydi. Ancak SMK’nın kabulünün ardından, marka başvurunuz aynı/benzer marka sebebiyle reddedilse de artık bir çıkış yolu var. Böyle bir durumla karşılaşan marka sahibi, önceki markanın sahibinin kendi başvurusuyla aynı/benzer olan marka başvurusunun tesciline rıza gösterdiğini belirten noter onaylı muvafakatnameyi TürkPatent’e sunması durumunda, yeni tarihli marka başvurusunun önündeki ret sebebi geçersiz oluyor.

Muvafakatname alma aşamasında ne gibi zorluklarla karşılaşılabilir?

Muvafakatnamenin mümkün kılınması ile birlikte, birçok sınıfta tescil almış ancak tescil ettirdiği çoğu mal ve hizmet için markasını kullanmayan işletmelere karşı mahkeme nezdinde kullanmamaya dayalı iptal davası açmakla zaman ve para kaybetmek istemeyen yeni marka sahipleri için daha kolay ve kısa bir yol doğmuş oldu. Zaman zaman muvafakat isteği karşısında eski marka sahiplerinin ücret talep ettiği görülse de çoğunlukla köklü ve tecrübeli marka sahipleri bu destek çağrısına olumlu karşılık veriyor.

Ayrıca, karşı firmanın muvafakatname vermesine rağmen söz konusu yeni marka ilana çıktığında bu markaya itiraz etme hakkı baki kalıyor. Böylesi bir durumdan endişe duyuluyorsa, muvafakatname alma aşamasında karşı marka sahibiyle hukuki geçerliliği olan bir birlikte var olma anlaşması yapılarak karşı tarafın ilana itiraz aşamasında markanıza itiraz etmesinin önüne geçmek mümkün.

Muvafakatname ne zaman dosyalanmalıdır?

Markanızla aynı/benzer önceden tescil edilmiş marka ya da markaların varlığını başvuru yapmadan önce tespit ettiyseniz ve karşı marka sahibinden muvafakatname alınabileceğini biliyorsanız, noter onaylı muvafakatname başvuru formuyla birlikte dosyalanabilir. Bu durumda, muvafakatnamenin istenen unsurları içermemesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık süre tanınır. Bu süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde talep geçersiz sayılır.

İkinci bir seçenek olarak muvafakatname, markanıza aynı/benzer marka nedeniyle ret kararının verilmesini takiben karara itiraz etmenizin ardından, söz konusu karara itirazınıza ilişkin karar verilene kadar Kurum’a sunulabilir. Talepte bulunmanıza rağmen noter onaylı muvafakatnameyi sunmamanız halinde, talep yapılmamış sayılır.

Formatı nasıl olmalıdır?

  • TürkPatent’in sitesi üzerinden erişime açtığı formatta olmalıdır ve noter onayına sunulmalıdır.
  • Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.
  • Muvafakat, şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra geri alınamaz.
  • Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.

Leave a comment