Skip links

Marka

 • Ulusal ve uluslararası marka başvrularının yapılması ve takip edilmesi
 • Marka araştırma
 • İtiraz dosyalama
 • Karşı görüş sunma
 • Marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve başvuru işlemleri
 • Marka yenileme
 • Marka devir sözleşmelerinin hazırlanması ve başvuru işlemleri
 • Unvan ve/veya adres değişikliği
 • Marka geri çekme işlemleri
 • Tanınmış marka başvurusu

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işarettir. Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, logolar, sloganlar, sesler, malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonu markayı oluşturan unsurlardır.  

Bir işletmenin mal veya hizmetlerinin marka koruması kapsamı dahilinde olabilmesi, aşağıdaki detayları içermesine bağlıdır:

 • Bir işaret niteliği taşıması,
 • Ayırt edici olması, 
 • Açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak bir görselinin olması.

Markalar, şirket kimliklerinin önemli bir parçasıdır ve aynı zamanda yatırımı temsil eden ticari varlıklardır. Bu varlıkların TürkPatent nezdinde resmi olarak tescil edilmesi, hem firmaların değerlerini arttırmakta hem de üçüncü kişilere karşı olası hukuk konularında firmaların yasal olarak ellerini güçlendirmektedir. 

 • başvuru sahibinin adı ve adresi
 • JPEG formatında marka örneği
 • mal ve/veya hizmet sınıfı listesi (tam listeyi buradan indirebilirsiniz)
 • marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı
 • varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler
 • varsa rüçhana ilişkin bilgiler
 • basit imzalı vekaletname (buradan indirebilirsiniz)

Marka araştırma, firmanıza, hizmetlerinize ve/veya ürünlerinize uygun olduğunu düşündüğünüz işaret yani markanızın, TürkPatent nezdinde tescil edilebilmesi için gerekli ayırt edici unsurları barındırıp barındırmadığını ve bunun yanında markanızı kullanmayı düşündüğünüz mal veya hizmetler sınıfı kapsamında başvurusu yapılıp ilan edilen veya tescili alınan aynı veya benzer markaların kaydının olup olmadığını gösteren bir hizmet türüdür. 

Araştırma maliyeti, başvuru maliyeti ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Firmanızın önüne çıkabilecek olası engellere karşı hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlaması açısından atılacak doğru bir adımdır.

TürkPatent nezdinde marka tescil süreci:  

 • başvuru
 • inceleme
 • ilan
 • itiraz
 • tescil aşamalarından ve bunların alt prosedürlerinden oluşmaktadır.

TürkPatent, yapılan marka başvurularını 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca inceler. Uzman tarafından, başvurusu yapılan markanın tescil edilebilirliğine aykırı bir durum görülmemesi halinde marka, TürkPatent tarafından hazırlanan aylık resmi bültende ilan edilir. Marka ilanı ile tescile konu marka üçüncü kişi itirazlarına açık hale gelir. Bültende yayım tarihinden itibaren 2 aylık ilan süresi içerisinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde TürkPatent’e sunulması şartıyla tescil edilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir.

Marka tescili ülkesellik ilkesi gereğince korunur. Marka hakkı başvurulan ülke sınırları içinde geçerlidir. 

MARKA TESCİLİ